Not Me เขา...ไม่ใช่ผม (อา) ตอนที่ 14 จบ


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาเรื่องราวของ แบล็ค กับ ไวท์ เป็นฝาแฝดที่มีความเชื่อมโยงถึงกันอย่างน่าประหลาด เมื่อคนหนึ่งได้รับอันตรายอีกคนก็จะสัมผัสได้เช่นกัน วันที่พ่อกับแม่แยกทางกัน พ่อพาไวท์ไปอยู่ต่างประเทศ เมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดที่เคยเชื่อมถึงกันก็ค่อย ๆ เลือนลางตามกาลเวลาและระยะทาง Not Me เขา...ไม่ใช่ผม ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์