A Year-End Medley (เมดเลย์อำลาปีเก่า เพื่อก้าวใหม่ที่สดใส) A Year-End Medley


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาเรื่องราวของผู้คนที่มาเยือนโรงแรมสุดหรู Mross ในช่วงวันปีใหม่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเริ่มก่อตัวขึ้น