The Legend of Deification The Legend of Deification


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาเรื่องราวในตำนานโบราณของจีนที่ถูกเล่าขานกันมายาวนาน ที่มักจะพบเห็นได้ในวรรณกรรมต่างๆ ตั้งแต่ยุคก่อน เขาคือ 1 ใน 2 นักยุทธศาสตร์การสงครามที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ตามที่มีการจารึกเอาไว้