Tomorrow ตอนที่ 16 จบ


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาเมื่อยมทูตที่เคยมีหน้าที่นำทางให้คนตาย กลับกลายมาช่วยคนที่ต้องการจบชีวิต ! ซีรีส์แฟนตาซีเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย ที่ถ่ายทอดชีวิตของ ชเวจุนอุง ชายผู้ตกงานมาเป็นเวลานานและบังเอิญเจอกับยมทูตที่กำลังปฏิบัติภารกิจพิเศษ จากนั้นก็ได้กลายมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวของทีม Crisis Management เพื่อช่วยเหลือภารกิจของพวกเขา หลังจากประสบอุบัติเหตุ ชายหนุ่มคนหนึ่งต้องกลายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งวิญญาณ และได้เข้าร่วมองค์กรยมทูต ที่รับหน้าที่ปฏิบัติภารกิจกู้ภัยในปรโลก แล้วมาท่องแดนวิญญาณไปพร้อมกับ โรอุน และ คิมฮีซอน