พีพีทีวีสัญจร (ศุกร์) 2022/07/01
เดือนที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง ในยุคดอกเบี้ยขาขึ้น ที่มาพร้อมข้อเสนอแนะจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย