โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เดือนที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์พันธมิตร รวม 8 สถานี จะร่วมดำเนินการ