Cassiopeia (2022) Cassiopeia
เดือนที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาซูจิน (ซอฮยอนจิน) เป็นทนายสาวที่ประสบความสำเร็จ และมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ แต่แล้วเธอกลับถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้จิตใจของเธอเริ่มกลายเป็นเด็กลงเรื่อยๆ