The Post-Truth World (2022) : โลกหลังความจริง the Post-Truth World


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาเมื่อตกเป็นตัวประกันของนักกีฬาดังที่กลายเป็นอาชญากรหลบหนี หลิวลี่หมิน ผู้ประกาศข่าวจึงถือโอกาสทำผลงานสร้างชื่อ แต่ยิ่งสืบเสาะก็ยิ่งค้นพบเงื่อนงำที่ซับซ้อนเกินคาด