Egg And Stone (สาวนักไฝว้ใจสู้) ตอนที่ 24 end
เดือนที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาฮั่วซิงเฉิน เป็นลูกสาวคนโตของ ฮั่วชิงหลิว เจ้าสำนักขุนเขาอู่เยว่ ซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งในยุทธภพ เนื่องเพราะราชสำนักได้มอบบัญชาเทวายุทธ์เพื่อใช้สั่งการเด็ดขาดกรณีเกิดข้อพิพาทในยุทธจักร ให้แก่เจ้าสำนักโดยเฉพาะว่าในเวลานี้ ฮั่วชิงหลิว ได้ชราภาพมากแล้ว จึงตัดสินใจที่จะวางมือ และส่งต่อตำแหน่งประมุขสำนักให้กับธิดาคนโต ทว่าทั่วใต้หล้ายังไม่เคยมีปรากฏในการที่จะมีสตรีขึ้นเป็นเจ้าสำนักยุทธ์ ที่สำคัญเป็นพรรคอันดับหนึ่งอีกด้วย