The Wonderful Story of Henry Sugar (2023) เรื่องเล่าหรรษาของเฮนรี่ ซูการ์ เรื่องเล่าหรรษาของเฮนรี่ ซูการ์
เดือนที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหารูปแบบการเล่าเรื่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเวส แอนเดอร์สัน ผสานชั้นเชิงการเรียงร้อยถ้อยค่าของโรอัลด์ ดาห์ล ในเรื่องราวพิศวงที่เล่าถึงเงินตราเวทมนตร์ และจินตนาการล้ำลึก