Weaving a Tale of Love 2 พากย์ไทย(ตำนานรักช่างภูษา ตอนพลิกชะตาซีโจว) ตอนที่ 37 จบ
เดือนที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาหลังจากฝ่าฝันอุปสรรคมาด้วยกันมากมาย กระทั่งได้แต่งงานครองคู่ แต่การแต่งงานในครั้งนี้ไม่ใช่บทสรุปของความรัก พวกเขายังต้องพบเจออุปสรรค และวิบากกรรมไม่จบสิ้น เมื่อองค์หญิงใหญ่รังควานตามแต่จะสร้างเรื่อง ยากที่จะต่อกร แม้พวกเขาจะระมัดระวัง ตอบสนองอย่างชาญฉลาด แต่ก็ไม่อาจหลบพ้น ทำให้ เผยสิงเจี้ยน ต้องถูกลดขั้น โยกย้ายไปอยู่ซีโจว การเดินทางครั้งใหม่ของพวกเขาจึงได้เริ่มต้นขึ้น