ข่าวในพระราชสำนัก Royal News ข่าวในพระราชสำนัก 2020/08/06

ข่าวในพระราชสำนัก เป็นช่วงเวลาที่สถานีโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกช่องในประเทศไทย จะนำเสนอพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศ์ โดยมีการกำหนดร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ และสำนักพระราชวัง ไว้ที่เวลาประมาณ 20.00 น. ของทุกวัน