ข่าวข้นคนเนชั่น (จ-ศ) ข่าวข้นคนเนชั่น 2020/07/10

รายงานข่าว สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา และวิเคราะห์สถานการณ์เด่นในรอบวัน โดย กนก ธีระ ภาสพล.