ข่าวภาคค่ำช่อง 7 (เจาะประเด็น) 2020/09/21

วันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงข่าวภาคค่ำ คุณภัทร คุณศรีสุภางค์ เน้นพูดคุยกันมากขึ้น เจาะลึกข่าวมากขึ้น ช่วง special Report