คับข่าว ครบประเด็น คับข่าว ครบประเด็น 2020/07/13

จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 22.30 น.ช่อง9 เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทรายงานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับการสนทนาเชิงข่าวซึ่งผลิตโดยสำนักข่าวไทย โดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่การใช้สำนวนกึ่งทางการ ..