Perspective - เปอร์-สเปกทีฟ 2015 2021/04/11
3 วันที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาเปิดมุมมองใหม่ โดยพิธีกร เปอร์ สุวิกรม อัมะระนันทน์ ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวกับบุคคลไม่ธรรมดา ร่วมเรียนรู้แนวคิด การใช้ชีวิตกับบุคคลกับบุคคลต้นแบบ ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคม