ทุบโต๊ะข่าว (ทุกวัน) กับ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ทุบโต๊ะข่าว 2020/07/6-1

ลีลาอ่านข่าวพริ้ว มาแรง ความจริงเท่านั้นที่เราจะพูด คมในทุกประเด็นที่นำเสนอ ชัดในทุก ๆ เรื่องที่สังคมสงสัย สูงด้วยประสบการณ์ทีมข่าวมืออาชีพ กับพุทธ อภิวรรณ