Take Me Out Thailand Take Me Out Thailand 2020/01/18