ฟ้าใหม่ 2004 (รีรันศ-อา) ฟ้าใหม่ ตอนที่ 9 จบ

กว่า 13 ปีแห่งความยิ่งใหญ่ ประทับใจไม่เคยลืม สนุกมากค่ะ เรื่องราวของเหตุการณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เคยอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองสงบสุข แต่เมื่อพม่าเข้ามาราวี ... ต่อมาคุณใหญ่กินตำแหน่งยกกระบัตรเมืองราชพรี คุณกลางได้เป็นพระยาตาก คุณเล็กเป็นนายสุจินดา ..