เนชั่นคนข่าวเข้ม (จ-ศ) เนชั่นคนข่าวเข้ม 2020/01/24

โดย 2 คนข่าวตัวจริง กนก รัตน์วงศ์สกุล และ ธีระ ธัญไพบูลย์