Who is My Chef โต๊ะนี้มีจอง (ศุกร์) 2023/12/08/
2 วันที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหามิติใหม่ของรายการอาหาร ที่บรรดานักชิมต้องกินอาหารจากฝีมือคนแปลกหน้า โดยไม่รู้ว่าเขาทำอาหารเป็นหรือไม่ ถ้ามั่นใจใครต้องรีบจองโต๊ะ เพราะแต่ละโต๊ะมีที่นั่งจำกัด จองถูกโต๊ะได้กินของอร่อย แต่ถ้าผิด ก็ต้องกินของอี๋