ช่อง One 2019/10/02

เนื่องจากปัญหาลิขสิทธิ์ ลิ้งจึงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ขออภัยในควมไม่สะดวก