ศรีอโยธยา 2 (จ-อ) ศรีอโยธยา 2 ตอนที่ 20 จบ

เรื่องราวบทสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศ พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา อันเป็นช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด ทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้า…และตกต่ำลงอย่างที่สุด เมื่อต้องเผชิญกับมหาสงคราม และการทรยศหักหลังจากคนไทยด้วยกันเอง อันเป็นเหตุให้กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายลง ยังเสริมด้วยเรื่องราวความรักหลากหลายรูปแบบ ทั้งความรักต้องห้ามระหว่างเจ้าฟ้ากุ้ง และเจ้าฟ้าสังวาลย์ ความรักสุดซาบซึ้งระหว่าง พระยาราชบุรี และนาค สาวบ้านอัมพวา รวมถึงรักสามเส้าระหว่างเจ้าฟ้าสุทัศ, พิมาน และบุษบาบรรณ์