The Worm Valley (2018) โมจิน หุบเขาหนอน โมจิน หุบเขาหนอน
เดือนที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาการกลับมาอีกครั้งของนักสำรวจหลุมฝังศพโบราณ Hu Bayi กับภารกิจที่อันตรายยิ่งขึ้นขณะที่เขาค้นหาสุสานจักรพรรดิซีเสียน ได้พบสัตว์ประหลาดในการผจญภัยอันลึกลับสุดตื่นเต้