ข่าวอรุณอมรินทร์ ทั่วไทย (ทุกวัน) ข่าวอรุณอมรินทร์ ทั่วไทย 2020/08/12