ทึ่งทั่วโลก ชุด The Asia Hunter ทึ่งทั่วโลก ชุด The Asia Hunter 2020/07/7

กับวัฒนธรรมสุดน่าทึ่ง ที่สร้างความประหลาดใจจากทั่วทุกมุมโลกทึ่งทั่วโลก ทึ่งทั่วโลก ชุด The Asia Hunter รายการที่จะนำเสนอความแตกต่างของแต่ละชาติพันธุ์ ทึ่งทั่วโลก ชุด The Asia Hunter ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00-15.00 น.