Guilt by Design (2019) : สะกดจิต พลิกคดี สะกดจิต พลิกคดี


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาลูกขุนในคดีระดับสูงถูกบังคับให้ตัดสินใจว่าจะใช้ทักษะของเขาในการโน้มน้าวคดี เมื่อเขารู้ว่าลูกสาวของเขาถูกลักพาตัวไป