คิดต่าง ฟัง รอบด้าน 2021/01/22
1 วันที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาสนทนากับบุคคลในกระแส สังคม การเมือง เศรษฐกิจ คิดต่าง ฟัง รอบด้าน (Khit Tang Fang Rop Dan) ออกอากาศทุกวันจันทรื - ศุกร์ คิดต่าง ฟัง รอบด้าน (Khit Tang Fang Rop Dan) ออกอากาศเวลา 22.20 -23.20 น คิดต่าง ฟัง รอบด้าน (Khit Tang Fang Rop Dan) ออกอากาศทางช่อง Nation