The Uncanny Counter (เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ) ตอนที่ 1


Download รายการโปรด แจ้งปัญหากลางวันเป็นพนักงานร้านขายบะหมี่ ส่วนกลางคืนออกไปไล่ล่าปีศาจ เหล่าเคาน์เตอร์ใช้พลังพิเศษเพื่อตามล่าและกำจัดวิญญาณชั่วร้ายที่จ้องจะกลืนกินมนุษย์