In time with you (ถึงห้ามใจก็จะรัก) ตอนที่ 20 จบ


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาจากเพื่อนสนิทที่คบกันมา 14 ปี แค่เพียงมองตาก็รู้ว่าต่างคนต่างคิดอะไร พวกเขาสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป และจะไม่มีเรื่องราวความรักระหว่างชายหญิงเข้ามาแทรกโดยเด็ดขาด แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป...ความรู้สึกบางอย่างกลับเบ่งบานขึ้นมา In time with you (ถึงห้ามใจก็จะรัก) ออกอากาศทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี ออกอากาศเวลา 20.00-22.30 น.