Tomb Coffin Demon (โลงศพพิลึกในสุสานโบราณ) ซับไทย
6 วันที่ผ่านมา


Download รายการโปรด แจ้งปัญหายามดึกของคืนนั้น สุสานของอาจาร์ใหญ่แห่งราชวงศ์ก่อนถูกจอมโจรบุกรุก ของมีค่าที่มีชื่อว่า ไข่มุกอินทรีบิน ถูกขโมยไป เนื่องจากเทียนเฉิงทหารอารักขาผู้ดูแลสุสานละเลยในหน้าที่จึงถูกสั่งลงโทษ แต่เขาได้ขอร้องท่านเชียนฮู่ทำความดีเพื่อล้างโทษ ภายในสามวันจักต้องนำของมาคืนให้ได้ มิช่นนั้นตนจะต้องยอมรับโทษประหารในทันที จากการสืบค้นคดีดังกล่าวทำให้เทียนเฉิงได้รู้จักกับนางโลมอันดับหนึ่งของจายซิงโหลว จากการปะทะกันไม่กี่ครั้งเขาก็ได้สืบรู้ว่านางผู้นี้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการหายไปของไข่มุกอินทรีบิน แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือจายซิงโหลวกับสำนักตงฉ่างมีความเกี่ยวข้องที่ซับซ้อนอยู่