The Unbeatable (นางโจร ภาค ดาบทลายหิมะ) The Unbeatable


Download รายการโปรด แจ้งปัญหาคมดาบชี้ไปข้างหน้า ดาบของโจรเฝ่ยเกิดจากความรักของพ่อกับแม่ แม่เป็นตัวดาบ พ่อเป็นฝัก...หลี่จิ่นหรงในวัยสาว ทั้งบุ่มบ่ามและมุทะลุลงเขาไปจินหลิงเพื่อส่งจดหมายขอความช่วยเหลือจากทัพของซีจิ้ง บทเรียนระหว่างการเดินทางทำให้นางค่อยๆเติบโตและเข้าถึงแก่นแท้ของเพลงดาบทลายหิมะ